กลุ่มงานการเงินกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระมหาสิทธิชัย,ดร.วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ศาสนกิจส่วนคลังและทรัพย์สินส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่จัดพิธีสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 35 ปี

เช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมสิริราชานุสรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่(มจร.แพร่) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะอาจารย์และนักศึกษา มจร.แพร่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาส ครบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและภัตตาหารเพลแด่พระนิสิตในช่วงเปิดการเรียนการสอน อันเป็นการส่งเสริมการศึกษาสัมมาปฏิบัติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ในปี พ.ศ. 2530 วิทยาเขตแพร่ ตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาฯวิทยาเขตแพร่และหอสมุดหลวงพ่อสด วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษา และ ปฐมนิเทศ รุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 มีนิสิตเข้าศึกษา ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 50 รูป

วิทยาเขตแพร่ มีชื่อตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองไปตามเส้นทางอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ทางหลวงหมายเลข 101

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button