ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการพระมหาสิทธิชัย,ดร.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

เสวนา เรื่อง เสือและความเชือที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน นำโดย ผอ.พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยฺสิทธิ.ดร. งานตากธัมม์ตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button