ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักงานวิทยาเขตแพร่

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม.มจร วิทยาเขตแพร่ เข้าร่วมรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่และคุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button