คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ขอแสดงความยินดีต่อ นางสาวฐิติชญา หัวเมืองแก้ว ศิษย์เก่า ป.ตรี มจร วิทยาเขตแพร่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๘ ด้วยความยินดียิ่ง

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button