คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อบรมหลักสูตร

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและคุณครู หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ลงทะเบียนฟรี

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button