รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. นักจัดการงานทั่วไป เข้ารับรางวัล ผู้ขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ดีเด่นแห่งปี ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ )

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button