คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

#ประกวดโคมแขวนเมืองแป้ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร.วข.แพร่ ร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ประกวด โคมแขวนเมืองแป้ ณ เทศบาลเมืองแพร่

คณาจารย์สาขารัฐศาสตร์ มจร.วข.แพร่ ร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลเมืองแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button