ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

บริการวิชาการ บรรยาย คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

บริการวิชาการ บรรยาย คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button