ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

บริการวิชาการแก่สังคม บรรยาย “งดเหล้าเข้าพรรษา นำพาชีวิตให้เป็นสุข” แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

เดินทางมาบรรยาย บริการวิชาการแก่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาจักร ณ อบต.นาจักร.จ.แพร่ วันนี้.

https://www.facebook.com/mcupr/posts/4105768272878216

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button