ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โควิด-19

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เข้ารับวัคซีน ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลแพร่ วันที่15 กรกฎาคม 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button