ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่โควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มอบวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรค Covid-19

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button