ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-นิสิต-ทุนประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอแสดงมุทิตาจิต แด่พระนิสิตที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการปฏิบัติศาสนกิจรับใช้สังคม จาก สสส สปสช เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลองจังหวัดแพร่และเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button