กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลประกาศประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ส่วนสนับสนุนวิชาการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี

เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

อาคารเรียน (๙๐ ปี พระมหาโพธิวงศาจารย์)

อาคารเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์) ห้องศาสจำลองอยู่ชั้น 3

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button