คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สจ.สุขาวดี วังคำ ตัวแทนนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ป.โท ร่วมบพัดลมมาร่วมกิจกรรมสอยดาว ในโครงการออกค่ายจิตอาสาฯ ในวันที่12-13 มีนาคม 64

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button