ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เข้ารวมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมสอบนักธรรม ในโครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button