รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

[featured_image]
  • Version
  • Download 38
  • File Size 33.99 MB
  • File Count 7
  • Create Date 28 กรกฎาคม 2564
  • Last Updated 29 กรกฎาคม 2021

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

Attached Files

FileAction
1 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.pdfDownload
2 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์.pdfDownload
3 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา.pdfDownload
5 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์.pdfDownload
4 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ.pdfDownload
6 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.pdfDownload
7 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button