โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย
รายละเอียดประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวิจัย
บันทึกข้อความเงินยืม
ประชุมคณะกรรมการ แนวทางการพัฒนาครั้งที่ 1

ประเด็นที่สำคัญได้แก่

 • จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน
 • บุคคลากร
 • ใส่สถิติการเข้าถึง
Diagram ในการการออกแบบระบบสืบค้นและจัดเก็บงานวิจัย มจร วิทยาเขตแพร่

รายละเอียดผังโครงสร้างของ Web server และ Tool ในการสร้าง website

ผลงานปรับปรุงเว็ปไซต์ในปีงบประมาณ 64

https://pab.mcupr.ac.th
web-administrator :

 1. นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการใช้งาน Hosting Mcupr.ac.th
คุณสมบัติ Hosting สำหรับเก็บฐานข้อมูล

จดโดเมนเนม mcupr.ac.th (2 ปี) (THNIC) 1 โดเมน
3 เว็บโฮสติ้ง [ใช้กับ mcupr.ac.th] 1 ปี

รายละเอียด
-รองรับ 300 เว็บไซต์
-100 บัญชีอีเมล
-ความจุ 140 GB พื้นที่ SSD
-ไม่จำกัด  แบนดวิดท์
-ฟรี SSL & Domain
-Managed WordPress
-LiteSpeed Cache
-เพิ่ม ความเร็ว WordPress
-ปกป้อง Nameserver ด้วย Cloudflare
-การจัดการ DNS
-Access Manager
-ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL
-100 โดเมนย่อย 
-ไม่จำกัด บัญชี FTP
-ใช้งาน SSH
-สำรองข้อมูลรายวัน

เทคโนโลยีและ Pluging ที่ใช้ในการออกแบบเว็ปไซค์ฐานข้อมูลวิจัย โดย เวิร์ดเพรส 5.7
 1. Download Attachments
  Download Attachments is a new approach to managing downloads in WordPress. It allows you to easily add and display download links in any post or page.
  http://dfactory.eu/products/download-attachments/
 2. Dynamic Visibility for Elementor
  With Dynamic Visibility for Elementor you can easily hide or show every element (also entire sections) in your page, quickly or with advanced conditions
  https://www.dynamic.ooo/widget/dynamic-visibility-for-elementor/
 3. Easy Updates Manager Premium
  Manage and disable WordPress updates, including core, plugin, theme, and automatic updates – Works with Multisite and has built-in logging features.
  https://easyupdatesmanager.com/
 4. Elementor
  The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design, mobile responsive editing, and more. Get started now!
  Website
  คู่มือการใช้งาน เอกสาร
  Youtube แนะนำการใช้งาน
 5. Elementor Pro
  Elementor Pro brings a whole new design experience to WordPress. Customize your entire theme: header, footer, single post, archive and 404 page, all with one page builder.
 6. Extras for Elementor
 7. FAT Event
 8. GP Premium
 9. Gravity Forms
 10. Gravity Forms integration for wpDataTables
 11. Gravity Forms Styles Pro
 12. GravityView
 13. GravityView – Advanced Filter Extension
 14. GravityView – DataTables Extension
 15. GravityView – DIY Layout
 16. GravityView – Entry Revisions
 17. GravityView – Multiple Forms
 18. GravityView Mod: Search Mode “All”
 19. GravityWP – Count
 20. Loco Translate
 21. Menu Icons
 22. Nextend Social Login
 23. Nextend Social Login Pro Addon
 24. Page Views Count
 25. Popup Builder
 26. PowerPack Pro for Elementor
 27. Report Builder for wpDataTables
 28. Seed Buddhist Year
 29. Seed Fonts
 30. TablePress
 31. Tabs Responsive
 32. Tooltip for Gravity Forms
 33. User Role Editor Pro
 34. wpDataTables

รายละเอียดของเครื่องมือในการจัดทำ website phrae.mcu.ac.th

รายละเอียด Web Server


== Server Environment ==
Operating System: FreeBSD
Software: Apache/2.4.39 (FreeBSD) OpenSSL/1.0.2o-freebsd
MySQL version: Source distribution v5.7.25
PHP Version: 7.3.4
PHP Max Input Vars: 5000
PHP Max Post Size: 350M
GD Installed: Yes
ZIP Installed: Yes
Write Permissions: There are some writing permissions issues with the following directories/files:
– .htaccess file
Elementor Library: Connected


Version: 5.6
Site URL: http://phrae.mcu.ac.th
Home URL: http://phrae.mcu.ac.th
WP Multisite: No
Max Upload Size: 350 MB
Memory limit: 256M
Permalink Structure: Plain
Language: th
Timezone: Asia/Bangkok
Admin Email: kittiphun.r@hotmail.com
Debug Mode: Inactive


Name: Hello Elementor
Version: 2.3.0
Author: Elementor Team
Child Theme: No

Role: administrator
WP Profile lang: th
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Contact Form 7
Version: 5.3.2
Author: Takayuki Miyoshi

Download Manager
Version: 5.3.3
Author: W3 Eden, Inc.

Duplicator Pro
Version: 4.0.0.1
Author: Snap Creek

Ele Custom Skin
Version: 3.0.0
Author: Dudaster.com

Ele Custom Skin Pro
Version: 3.0.0
Author: Dudaster.com

Elementor
Version: 2.9.13
Author: Elementor.com

Elementor Pro
Version: 2.10.3
Author: Elementor.com

Emage Hover Effects for Elementor
Version: 4.3.0
Author: Blocksera

Essential Addons for Elementor
Version: 4.3.8
Author: WPDeveloper

Essential Addons for Elementor – Pro
Version: 4.2.4
Author: WPDeveloper

FileBird
Version: 4.0.6
Author: Ninja Team

Happy Elementor Addons
Version: 2.16.1
Author: weDevs

Happy Elementor Addons Pro
Version: 1.13.0
Author: weDevs

PDF viewer for Elementor
Version: 2.9.2
Author: RedLettuce Plugins

Popup Trigger URL for Elementor Pro
Version: 1.0.5
Author: Suki WordPress Theme

Post Views Counter
Version: 1.3.3
Author: Digital Factory

Real 3D Flipbook
Version: 3.17.1
Author: creativeinteractivemedia

Seed Buddhist Year
Version: 1.0.2
Author: SeedThemes

Seed Social
Version: 2.0.1
Author: SeedThemes

Website Tools by AddThis
Version: 3.2.6
Author: The AddThis Team

WordPress Font Resizer by InoPlugs
Version: 1.0.0
Author: <a href=”http://inoplugs.com”>InoPlugs</a> | Peter Sch&ouml;nmann

WP Date and Time Shortcode
Version: 2.5.3
Author: Denra.com aka SoftShop Ltd

WPDM – Elementor
Version: 1.0.4
Author: WordPress Download Manager

 

archive : 1
archive-posts : 1
search-form : 1
template : 1
theme-archive-title : 1
custom_grid : 2
ele-loop-item : 4
loop : 3
author-box : 2
divider : 1
post-info : 5
spacer : 1
theme-post-excerpt : 1
theme-post-featured-image : 1
theme-post-title : 3
page : 7
ha-post-tab : 1
heading : 1
posts : 1
popup : 6
button : 1
heading : 5
icon : 1
image : 2
text-editor : 1
video : 1
section : 15
button : 1
facebook-page : 1
google_maps : 1
heading : 7
html : 3
icon-box : 7
icon-list : 3
image : 11
media-carousel : 2
nav-menu : 2
posts : 1
social-icons : 1
text-editor : 1
theme-site-logo : 3
wp-widget-inofontresizer_widget : 1
wpdm-packages : 1
single : 4
gallery : 1
heading : 2
icon : 1
nav-menu : 1
post-info : 2
share-buttons : 1
template : 8
theme-post-content : 3
theme-post-excerpt : 1
theme-post-title : 5
wp-post : 122
animated-headline : 1
button : 2
facebook-embed : 2
facebook-page : 1
gallery : 105
google_maps : 4
ha-animated-text : 1
ha-cf7 : 1
ha-member : 1
heading : 38
html : 7
icon-list : 1
image : 102
image-carousel : 1
image-gallery : 1
media-carousel : 14
menu-anchor : 8
nav-menu : 1
pdfjs_viewer : 13
shortcode : 36
slides : 6
spacer : 15
text-editor : 23
video : 6
wpdm-direct-link : 2
wp-page : 21
alert : 1
animated-headline : 42
blockquote : 5
button : 8
call-to-action : 3
countdown : 1
divider : 2
eael-countdown : 2
eael-logo-carousel : 1
form : 2
gallery : 1
google_maps : 1
ha-member : 5
ha-post-carousel : 1
ha-post-grid : 1
ha-post-tab : 4
ha-smart-post-list : 2
heading : 58
html : 4
icon-box : 2
icon-list : 9
image : 47
image-box : 6
image-carousel : 1
media-carousel : 19
menu-anchor : 20
nav-menu : 4
pdfjs_viewer : 2
posts : 5
search-form : 1
shortcode : 8
social-icons : 1
spacer : 6
table-of-contents : 1
tabs : 14
template : 6
text-editor : 37
theme-site-logo : 3
toggle : 1
video : 6
wpdm-packages : 1
single-post : 0
theme-post-content : 1
single-page : 0
template : 3
theme-post-content : 1

Back to top button
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann