ข่าวสารภายในศาสนกิจสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมทำบุญ งานพระราชทานเพลิงศพ แม่อุ้ย ท่านพระมหาสิทธิชัย ผอ.วข.แพร่

วิทยาเขตแพร่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ แม่อุ้ย ท่านพระมหาสิทธิชัย ผอ.วข.แพร่  คืนวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔

Back to top button