วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ เป็นประทานประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Back to top button