ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระมหาสิทธิชัย,ดร.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระมหาสิทธิชัย,ดร.คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม งานประเพณีตากธัมฆ์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ณ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 64

Back to top button