ข่าวสารภายในประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศหยุดเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

Back to top button