กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาข่าวสารภายในสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563

Back to top button