กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในวันที่ ๓ ธันวาคม

Back to top button