กลุ่มงานการเงินข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่

แจ้งนิสิตทุกท่านทราบ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

แจ้งนิสิตทุกท่านทราบ

 

ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 -30 พ.ย. 2563
  
เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป วันละ 50 บาทไม่เกิน 45 วันไม่เว้นวันหยุด


นิสิตชำระเงินได้ที่อาคารใหม่ด้านหน้า ชั้น 2 ห้อง 202-203

ถ้าไม่สะดวกชำระด้วยตนเอง สามารถโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ได้

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button