กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ตัวแทนทาง สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ มอบหนังสือนิติศาสตร์ และทาง มจร วิทยาเขตแพร่ มอบของที่ระลึกฯ

ผศ.กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดแพร่ มอบหนังสือให้ห้องสมุด มจร.วิทยาเขตแพร่

Back to top button