ข่าวสารภายในคำสั่งบุคคลากรประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่

ประกาศ เรื่องการแต่งกายของบุคลากรประจำสัปดาห์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button