ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิต 79 KB 255

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button