ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

ตารางบรรยาย-อนุทินปีการศึกษา ๒๒๕๖๖ มจร วิทยาเขตแพร่

อนุทินภาคปกติ และ อนุทินภาคเสาร์อาทิตย์

ตารางบรรยายปีการศึกษา ทุกหลักสูตร 1-66

ชั้นปีที่ 1 พระพุทธศาสนา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 พระพุทธศาสนา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 พระพุทธศาสนา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 4 พระพุทธศาสนา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 4- รัฐศาสตร์ จ-ศ.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ (ส-อ).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ (ส-อ)เทียบโอน.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 นิติ (ภาคบัณฑิต).pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 นิติศาสตร์.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 นิติศาสตร์.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 นิติศาสตร์.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 4 นิติศาสตร์.pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1-66 สาขาวิชาสังคมศึกษา .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 1 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 2 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 3 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDOWNLOAD
ชั้นปีที่ 4 ท.1-66 การสอนภาษาอังกฤษ .pdfDOWNLOAD

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button