ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า มจร.

รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของ มจร วิทยาเขตแพร่ ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จึงขอความให้ท่านได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นตาม QR Code

ด้วยทางสมาคมศิษย์เก่า มจร สาขาจังหวัดแพร่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่3/2563
ให้สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของ มจร วิทยาเขตแพร่ ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
จึงขอความให้ท่านได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นตาม QR Code
จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายทะเบียน สมาคมศิษย์เก่าฯ สาขาจังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button