ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง หยุดให้อาจารย์ทำการตรวจข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf ประกาศหยุดให้อาจารย์ตรวจข้อสอบ 2-65 164 KB 315

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button