ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของวิทยาเขตแพร่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button