ข่าวประชาสัมพันธ์ศาสนกิจสำนักงานวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ถวายข้าวต้ม ภัตตาหารเพล น้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา ในโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตารางเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และถวายน้ำปานะ แก่พระภิกษุสามเณรโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิตปี ๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางสายบิณฑบาต โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button