คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf ปฏิทินภาคปกติ 2-65 55 KB 59
2 pdf ปฏิทินภาคพิเศษ ส-อ 36 KB 66
3 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 32 KB 41
4 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 30 KB 32
5 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 29 KB 37
6 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 พระพุทธศาสนา บรรพชิต 29 KB 30
7 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 รัฐศาสตร์ (จ-ศ). 33 KB 34
8 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 32 KB 33
9 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 31 KB 29
10 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 รัฐศาสตร์ (จ-ศ) 31 KB 39
11 pdf ชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 116 KB 32
12 pdf ปีที่ 1 รัฐศาสตร์ (เทียบโอน) 193 KB 54
13 pdf ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ (เทียบโอน) รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 186 KB 29
14 pdf ชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 166 KB 31
15 pdf ชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ ส-อ 19-10-65 113 KB 28
16 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 สังคมฯ 33 KB 32
17 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 สังคมฯ 33 KB 36
18 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 สังคมฯ 31 KB 33
19 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 สังคมฯ 31 KB 31
20 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 5 สังคมฯ 26 KB 31
21 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 1 การสอนฯ 33 KB 38
22 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 2 การสอนฯ 33 KB 28
23 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 3 การสอนฯ 30 KB 31
24 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 4 การสอนฯ 31 KB 28
25 pdf ตาราง ท.2-65 ปี 5 การสอนฯ 26 KB 25

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button