ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

#MOU มจร วิทยาเขตแพร่ กับวัดป่าผาโอ คณะผู้บริหาร นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เดินทางมายังวัดป่าผาโอ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดป่าผาโอ กับ มจร วิทยาเขตแพร่ โดยมีสาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท เจ้าคณะแขวงหลวงพระบาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ (๒ กันยายน ๖๕)

#MOU มจร วิทยาเขตแพร่ กับวัดป่าผาโอ
คณะผู้บริหาร นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เดินทางมายังวัดป่าผาโอ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดป่าผาโอ กับ มจร วิทยาเขตแพร่ โดยมีสาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท เจ้าคณะแขวงหลวงพระบาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ (๒ กันยายน ๖๕)
 
 
 

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button