ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ แม่ดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ แม่ดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button