ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเรียน และการเรียนการสอน

ความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมส่งเสริมนอกห้องเรียน

แหล่งสถานศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียน

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button