ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องส่วนสนับสนุนวิชาการ

มจร.วข.แพร่ จัดพิธีมอบโล่ คนดีศรีพุทธศาสน์
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก โดยมี พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รองอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button