ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button