คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาประกาศระดับปริญญาโทวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ 2

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf 01. ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิ 121 KB 2608

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button