ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ “งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระดู่บ้านคู่เมืองแพร่”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ สิบเอกหญิง กรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง
โดยจังหวัดแพร่ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 470,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด มาเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อตึงดูตนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่ และเพื่อบูรณาการส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนอันก่อให้เกิดความสามัคคี และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ตีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เมืองแพรให้เป็นมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จะมีขบวนแห่เครื่องสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี จากส่วนราชการ และทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 13 ขบวน เคลื่อนขบวนออกจากตลาดแพร่ปรีดา ผ่านย่านเศรษฐกิจ ชุมชน เข้าสู่เขตเมืองเก่าประตูชัยแพร่แล้วจึงเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อนำเครื่องสักการะมาถวายองค์พระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้ง 7 วัน ทั้งการเข้าชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ ในพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง นิทรรศการวันวิสาขบูชา กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทำตุงล้านนา การถวายตุงล้านนา
จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศงาน ชม ชิม ช้อป ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค กิจกรรมเดิน-วิ่งวิสาขบูชา เป็นต้น โดยทุกๆกิจกรรมเน้นดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button