ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

แถลงข่าวงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น ร่วมกับ จังหวัดแพร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ททท.แพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น

แถลงข่าวงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น ร่วมกับ จังหวัดแพร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ททท.แพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button