กลุ่มงานการเงินคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตส่วนคลังและทรัพย์สิน

แจ้งประชาสัมพันธ์นิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ตามรายละเอียดฯ

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf กำหนดการฉลองปริญญา 64 1 150 KB 794
2 doc กำหนดการฉลองปริญญา 64 1 17 KB 750

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button