คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และตารางสอนแต่ละคณะ

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf อนุทินภาคการศึกษาที่ 2-2564 (แก้ไขวันที่ 26-10-64) 130 KB 1196
2 pdf ปฏิทินสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 79 KB 1159
3 pdf ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 75 KB 1134
4 pdf ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 75 KB 1146
5 pdf ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 70 KB 1206
6 pdf ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 71 KB 1085
7 pdf ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 62 KB 1161
8 pdf ชั้นปีที่ 1 สังคมศึกษา 74 KB 1090
9 pdf ชั้นปีที่ 2 สังคมศึกษา 73 KB 1143
10 pdf ชั้นปีที่ 3 สังคมศึกษา 70 KB 1114
11 pdf ชั้นปีที่ 4 สังคมศึกษา 71 KB 1133
12 pdf ชั้นปีที่ 5 สังคมศึกษา 61 KB 1052
13 pdf ปีที่ 1 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 135 KB 1172
14 pdf ปีที่ 2 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 138 KB 1200
15 pdf ปีที่ 3 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 138 KB 1104
16 pdf ชั้นปีที่ 1 นิติภาคบัณฑิต 73 KB 1083
17 pdf ชั้นปีที่ 2 นิติภาคบัณฑิต 86 KB 1151
18 pdf ชั้นปีที่ 1 พระพุทธศาสนา 71 KB 1094
19 pdf ชั้นปีที่ 2 พระพุทธศาสนา 71 KB 1105
20 pdf ชั้นปีที่ 3 พระพุทธศาสนา 70 KB 1179
21 pdf ชั้นปีที่ 4 พระพุทธศาสนา 69 KB 1156
22 pdf ตารางชั้นปีที่ 1 ห้อง เทียบโอน รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 140 KB 1108
23 pdf ตารางชั้นปีที่ 1 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 140 KB 1100
24 pdf ตารางชั้นปีที่ 2 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 87 KB 1179
25 pdf ตารางชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 125 KB 1100
26 pdf ชั้นปีที่ 1 รัฐสาสตร์ 71 KB 1131
27 pdf ชั้นปีที่ 2 รัฐสาสตร์ 75 KB 1120
28 pdf ชั้นปีที่ 3 รัฐสาสตร์ 71 KB 1090
29 pdf ชั้นปีที่ 4 รัฐสาสตร์ 71 KB 1154

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button