คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีสมาคมศิษย์เก่า มจร.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายสุชีพ ประทีปะจิตติ ศิษย์เก่าสาขารัฐศาสตร์ และ สิบตรีเขตอุดมพร เรือนมั่นนิสิตชั้นปีที่2 รัฐศาสตร์

#ด้วยรักและอาลัย วันนี้ เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายสุชีพ ประทีปะจิตติ อายุ 64 ปี ศิษย์เก่าสาขารัฐศาสตร์ และ สิบตรีเขตอุดมพร เรือนมั่น อายุ 27 ปี นิสิตชั้นปีที่2 รัฐศาสตร์ เพื่อแสดงความอาลัย ณ วัดหลวง และบ้านเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ....นำโดยอาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตรขอนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ สาขาจังหวัดแพร่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button