กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่ประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

มจร วิทยาเขตแพร่ ขอถวายการต้อนรับและยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ด้วยความยินดียิ่ง

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 pdf กำหนดการตรวจ วิทยาเขตแพร่ 2564 163 KB 3697

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button