ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า มจร.

ในนามคณะกรรมการสภาวิทยาเขตแพร่ และ ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต ขอแสดงความเสียใจ ในการจากไป ของคุณพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช อายุ ๘๒ ปี

ในนามคณะกรรมการสภาวิทยาเขตแพร่ และ ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต ขอแสดงความเสียใจ ในการจากไป ของคุณพ่อทองพูล จันทร์ทะเดช อายุ ๘๒ ปี จึงเป็นโยม บิดาของท่าน อาจารย์เจ้าคุณพระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค 2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กทม.และ กรรมการสภาวิทยาเขตแพร่
ได้ถึงแก่กรรม
ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณวัดสว่างอารมณ์อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ฌาปนกิจศพ
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
……แสดงความเสียใจและด้วยอาลัยยิ่ง…..

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button