สมาคมศิษย์เก่า มจร.

ร่วมวางหรีดเคารพศพดาบตำรวจนิกสัน ทิพย์โพธิ์

คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศิษย์เก่าสาขาจังหวัดแพร่ นำโดยอาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมวางหรีดเคารพศพดาบตำรวจนิกสัน ทิพย์โพธิ์ ซึ่งเป็นบิดาของนายภาคิน ทิพย์โพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์และร่วมวางหรีดเคารพศพพ่อเชย วิรัตนชัยวรรณ บิดานางปราณี นันตา ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ บ้านน้ำชำ ห้วยม้า จ.แพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button