ครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ ณ โรงเรียนวังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button