คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่, รองอธิการบดี มจร.วข. แพร่ เปิดโครงการ”ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตจิตอาสาพัฒนาชุมชน” สาขารัฐศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร.วข.แพร่ ประจำปี 2564 เพื่อทำฝายกั้นน้ำ ทำเสวี่ยง และทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านห้วยเอียด ม.7 ต.ไฝ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ :13 มีนาคม 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button