คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

บริษัท วิริยะประกันภัย บริจาคน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรมในโครงการออกค่ายจิตอาสาฯ ในวันที่12-13 มีนาคม 64

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button